Föreningen bildades våren 1926 på ett kafé i Nyholm, en by utanför Boliden. Namnet var till en början Bolidens Allmänna Idrotts Klubb, men redan till hösten fick föreningen sitt nuvarande namn…

Bolidens Förening För Idrott

BFFI drivs ideellt och skulle inte sett dagens ljus om det inte vore för det stora idrottsintresset som finns i samhället. Styrelse, kansli, aktiva, ledare och föräldrar gör ett jättejobb med att driva föreningen framåt och arbeta för dess fortlevnad. Alla dessa och de företag, organisationer och privatpersoner som hjälper till och stöttar för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva idrottslig och social verksamhet ska ha en stor eloge och ett stort tack för det stöd de ger.